Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 

Szanowni Państwo – informujemy że od stycznia 2024 r. nasza Spółdzielnia prowadzi projekt

wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  – finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Nabór prowadzony jest od początku stycznia 2024 r.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w postaci: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Biuro projektu: ul. Blachnickiego 7a, 31 – 535 Kraków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem email:

merchant.krk@gmail.com  (prosimy w mailu o podanie numeru kontaktowego)

lub pod numerem telefonu: 664309227 (należy poinformować jakiego projektu dotyczy zgłoszenie).

Jeżeli zgłosi się większa ilość chętnych niż zakładana – o przyjęciu do projektu decydowała będzie data zgłoszenia na zasadzie pierwszeństwa. Osoby niezakwalifikowane do wparcia będą umieszczane na liście rezerwowej i będą informowane w razie ewentualnego zwolnienia się miejsca w projekcie.

Aktualności

Program Asystent osób z niepełnosprawnością 2024

Szanowni Państwo – informujemy że od stycznia 2024 r. nasza Spółdzielnia prowadzi projekt

wsparcia w postaci usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 2024. – finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Nabór prowadzony jest od początku stycznia 2024 r.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w postaci: usług asystenckich dla osoby niepełnosprawnej.

Biuro projektu: ul. Blachnickiego 7a, 31 – 535 Kraków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem email:

merchant.krk@gmail.com  (prosimy w mailu o podanie numeru kontaktowego)

lub pod numerem telefonu: 664309227 (należy poinformować jakiego projektu dotyczy zgłoszenie).

Jeżeli zgłosi się większa ilość chętnych niż zakładana – o przyjęciu do projektu decydowała będzie data zgłoszenia na zasadzie pierwszeństwa. Osoby niezakwalifikowane do wparcia będą umieszczane na liście rezerwowej i będą informowane w razie ewentualnego zwolnienia się miejsca w projekcie.

Aktualności

Spółdzielnia Merchant w ramach umowy zawartej z: Powiat Wadowicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Wsparciem zostanie objętych 33 mieszkańców powiatu wadowickiego – członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (8 osób) lub osobami dorosłymi (25 osób) posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Limit dla usługi opieki wytchnieniowej wynosi 20 godzin na osobę.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Programu w roku 2021, znajdą Państwo pod linkiem https://pcpr-wadowice.pl/informacje-rozne-ogloszenia/

Program realizuje Spółdzielnia Socjalna Merchant z siedzibą w Krakowie, numer kontaktowy: Pan Paweł Uchański, tel: 800080565

Aktualności

Kurs komputerowy dla Opiekunów

Rusza kolejna edycja kursów komputerowych w ramach Małopolskiego Centrum Asystenckiego Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych.

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia w kursie korzystania z komputera oraz urządzeń mobilnych.

W ramach kursu prowadzone są zajęcia w pięcioosobowych grupach w siedzibie Centrum przy ul. Blachnickiego 7a w Krakowie.

Dla opiekunów istnieje możliwość przyznania wsparcia w formie opieki wyręczeniowej w godzinach kursów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 800 080 565 (bezpłatna infolinia).

ZAPISY OD POCZĄTKU LISTOPADA 2019 r.

pl_PLPolish
Scroll to Top