Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 

Szanowni Państwo – informujemy że od stycznia 2024 r. nasza Spółdzielnia prowadzi projekt

wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024  – finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Nabór prowadzony jest od początku stycznia 2024 r.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w postaci: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Biuro projektu: ul. Blachnickiego 7a, 31 – 535 Kraków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem email:

merchant.krk@gmail.com  (prosimy w mailu o podanie numeru kontaktowego)

lub pod numerem telefonu: 664309227 (należy poinformować jakiego projektu dotyczy zgłoszenie).

Jeżeli zgłosi się większa ilość chętnych niż zakładana – o przyjęciu do projektu decydowała będzie data zgłoszenia na zasadzie pierwszeństwa. Osoby niezakwalifikowane do wparcia będą umieszczane na liście rezerwowej i będą informowane w razie ewentualnego zwolnienia się miejsca w projekcie.

Aktualności

Program Asystent osób z niepełnosprawnością 2024

Szanowni Państwo – informujemy że od stycznia 2024 r. nasza Spółdzielnia prowadzi projekt

wsparcia w postaci usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 2024. – finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

Nabór prowadzony jest od początku stycznia 2024 r.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w postaci: usług asystenckich dla osoby niepełnosprawnej.

Biuro projektu: ul. Blachnickiego 7a, 31 – 535 Kraków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem email:

merchant.krk@gmail.com  (prosimy w mailu o podanie numeru kontaktowego)

lub pod numerem telefonu: 664309227 (należy poinformować jakiego projektu dotyczy zgłoszenie).

Jeżeli zgłosi się większa ilość chętnych niż zakładana – o przyjęciu do projektu decydowała będzie data zgłoszenia na zasadzie pierwszeństwa. Osoby niezakwalifikowane do wparcia będą umieszczane na liście rezerwowej i będą informowane w razie ewentualnego zwolnienia się miejsca w projekcie.

pl_PLPolish
Scroll to Top